Akkreditering

Vi tager hånd om dit helbred

Fra 2018 skal alle landets kiropraktorer akkrediteres ifht Den Danske Kvalitets Model.(DDKM)
Kiropraktor Skanderborg er stolte af vores fine akkreditering.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Med jævne mellemrum vil nye og gamle patienter blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse med hensyn til den modtagne behandling og service fra både sekretærer og behandlere. Resultatet bliver offentliggjort på vores hjemmeside under Nyheder.

Vi værdsætter både positiv og negativ feedback, som også kan gives skriftligt eller mundtligt til personalet, på telefon eller via mail eller messenger. Alle feedback vil blive drøftet blandt de behandlere, der har været involveret i det pågældende forløb, og du vil derefter få en tilbagemelding fra os.

Se mere om patientsikkerhed

Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel?

DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. DDKM blev stiftet af de statslige sundhedsmyndigheder sammen med de daværende amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab, H:S.

Formålet er at have en national og tværsektoriel kvalitetsmodel, som har til formål både at skabe større kvalitet inden for de enkelte sektorer, men også på tværs af sektorerne. Det skal på sigt skabe bedre, sikrere og mere sammenhængende forløb for alle borgere og patienter, som har brug for ydelser fra det danske sundhedsvæsen.

På denne lille video kan man se mere om DDKM modellen.