Patientsikkerhed

Vi tager hånd om dit helbred

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksom på det.
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken og vi går derfor meget op i patientsikkerhed, ikke mindst i behandlingen.

Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen

Adgang til egen journal

Du har ret til at se din egen journal.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journal oplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.
Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.