Fysiurgisk massage

Vi tager hånd om dit helbred

Fysiurgisk massage

Hvad er fysiurgisk massage egentlig?
Fysiurgisk massage er afledt af ordet fysiurgi. Ved fysiurgi forstås det “at
behandle lidelser i bevægeapparatet ved hjælp af forskellige mekaniske
principper. Herunder massage, strækteknikker, kulde/varme behandling”.
Ved fysiurgisk massage øges blodgennemstrømningen i musklerne, kroppens
produktion af endorfiner øges, og den dybdegående massage forbedrer
muskelvævets evne til at udskille affaldsstoffer.
Massagens effekt på det behandlede område
Ved massage opnås bl.a. en varmeeffekt. Denne effekt opnås
eksempelvis ved den friktion der opstår når hænder og fingre gnides og
trykkes ned mod hud og dybere væv, hvilket medføre forskydning af de
enkelte vævslag, og ligeledes frigør det muskelfibrene, det vi også
kender som myoser – “ømme knuder” i musklerne.
Foruden dette vil pumpeeffekten ved de enkelte greb medvirke til at bl.a.
musklernes små blodkar – kapillærerne – åbnes. Dette øger
blodtilstrømningen til det berørte væv.
Udover disse rent mekaniske effekter vil behandlingen desuden have en
biokemisk effekt. Under massagen vil organismen frigøre intracellulære
enzymer som fx histamin. Histamin påvirker arteriolerne således at der
sker en lokal karudvidelse.
Massagens strækeffekt
Konservativ udstrækning, som vi kender fra når vi selv strækker en
muskel i forbindelse med sport eller begyndende muskelsmerter,
strækker ikke alle muskelfibre. Dette skyldes, at ikke alle fibrene er lige
lange i en muskel, og udstrækningen vil derfor kun – eller primært –
ramme de korteste muskelfibre.

Den fysiurgiske massage vil derimod kunne udstrække de enkelte
grupper af muskelfibre. Ikke mindst i områder med overbelastede
strukturer som fx myoser, muskelstrenge, bindevæv og sener.
Desuden er massagen helt uafhængig af de enkelte leds bevægelighed,
og kan derfor medvirke til en effektiv udstrækning af muskler tilknyttet
led med bevægeindskrænkning. Massagen kan derfor medvirke til at
mindre og næsten utilgængelige områder med spændt og belastet
struktur effektivt kan behandles.
Massagens virkning på kredsløbet
Den fysiurgiske massage stimulerer også kredsløbet. Massagen
medfører såvel en mekanisk som biokemisk påvirkning af kredsløbet,
hvor bl.a. det autonome nervesystem (som kontrollerer kontraktionen i
blodkarrenes glatte muskelvæv) stimuleres.
Dette medfører bl.a. at arterioler og kapillærer åbnes, hvilket medfører
en større blodgennemstrømning i den behandlede legemsdel.
Ved svagt og overbelastet muskel- og bindevæv kan denne lokalt
forøgede kredsløbscirkulation medvirke til en hurtigere restitution og
heling af skadet væv.